Yukarı Çık

MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

23 Kasım 2015 Pazartesi 13:56:32
2397 kez okundu.

Ordu Barosu olarak YARGININ ASLİ KURUCU UNSURU VE KUTSAL SAVUNMA HAKKININ TEMİNATI olan avukatlık mesleğinin yapılmasını zorlaştıran düzenleme ve uygulamaların Bakanlık tasarrufunda olabilenleri için Adalet Bakanlığının, tasarrufu ile çözülmesi imkanı bulunmayan kısımlarının da, bu yönde gerekli çalışmalar yapılmak üzere ilgili bakanlıklara-kurumlara gönderilerek düzenleme yapılması için girişimde bulunulması gerektiğini düşünüyoruz.

            Adalet, mülkün yani devletin temelidir. Demek ki yargının kurucu unsuru olan avukatlar, hâkimler ve savcılar bu ülkenin temel taşları arasındadır.

            Avukatın görevi, insanların haklarını, onların kullanımına sunmaktır. Şu halde avukat, toplum içinde yaşayan insanı birey yapan meslek mensubudur. Haksızlığa uğrayan hak arayan her insanın güvencesidir.

            Bu sebeple avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesi hakkın korunmasına, adalete, toplumsal huzura hizmet edecektir.

 

Bu kapsamda ve öncelikli olarak aşağıdaki hususları düzenleme istemekteyiz:

  1. Avukatlık mesleğinin iş alanları, mali müşavir ve noterlere devredilmemelidir. Avukata verilen vekaletnameler noterler tarafından değil avukatlar tarafından düzenlenebilmelidir.  Avukata verilen vekaletname avukatın bağlı bulunduğu Baro tarafından düzenlenerek, gelirinin bir kısmı avukatlara ödenmek üzere oluşturulacak havuza aktarılmalıdır.
  2. Adli Yardım Ve CMK Ödemeleri: Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, tarifenin; TBB Başkanlığı tarafından kabul edilen Avukatlık Asgari Ücret tarifesindeki asgari tutar düzeyinde çıkarılmalı ve CMK gereği Avukata ödenecek meblağlar, hiçbir verginin konusu olmamalı, dosya örneği resen ve ücretsiz olarak verilmelidir.
  3. Avukatlık şirketine dair düzenlemeler kaldırılmalı : Avukatlık mesleğinin ticari faaliyet olmadığı ve bağımsız ve serbest meslek olduğu gerçeği karşısında, buna aykırı her düzenlemenin haksız rekabete yol açacağı emeğin sömürülmesi sonucu doğuracağı gibi sakıncaların önüne geçmek için avukatlık mesleğinin bir şirket faaliyeti olarak öngörülmemesi ve düzenlenmemesi gerekir.
  4. Yabancı avukatların ülkemizde çalışmasına izin verilmemelidir . Öncelikle yabancı avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmeli, yabancı avukatlık şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde şubeleşmesi engellenmelidir.
  5. Avukatlık hizmeti ve hukuki korunma lüks bir hizmet değildir. Avukatlık faaliyeti sonucu elde edilen avukatlık ücreti KDV’nin konusu olmamalı , gelir vergisi oranı makul bir seviyeye çekilmelidir. Özellikle mesleğe yeni başlayan genç avukatlar için vergi indirimi ya da istisnası sağlanmalıdır. Avukatların mesleklerini ifası sırasında kullandıkları her türlü  şahsi giyim, v.b harcamamalarının gider olarak işlenebilmesidir.
  6. Avukatlık sınavı : Avukatlık mesleğine kabul şartlarının  yeniden düzenlenerek bu hususta avukatlık sınavının  adil, eşitlik ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Hem avukatlık stajına kabulüne hem de avukatlık mesleğine girişte avukatlık sınavı getirilmelidir.
  7. Kamu avukatlarının özlük hakları ve ücretleri hakim ve savcılarla eşitlenmeli kamu avukatlarının statü sorunu çözümlenmelidir.
  8. Avukat kimliğinin geçerliliği konusundaki (özellikle bankalarda) istisnaların ortadan kaldırılmalı, bunun için gerekli yasal değişiklikler yapılmalı Bankalar Kanunun avukatlık kimliğini tanımayan hükmü yeniden düzenlenmelidir.

                9-Kontrolsüz yeterli altyapıyı ve akademik kadrosu olmadan açılan hukuk fakültelerinden yeterli eğitimi almamış hukuk fakültesi mezunları sınavsız bir şekilde avukatlık stajına başlayıp kolaylıkla avukat olmakta, sonuçta hem hizmetin kalitesi düşmekte hem de avukatlar büyük ekonomik zorluklara sürüklenmektedir.  Hukuk fakültelerinin açılmasına ve her yıl alacağı öğrenci sayısına; fakültenin açılacağı ilin Barosu, TBB, HSYK, Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı oybirliği ile karar vermelidir.

10-Avukatlara yeşil pasaport verilmelidir . Avukatların faaliyetinin niteliğinin kamu hizmeti olması sebebi ile kıdemlerine bakılmaksızın kamu çalışanları gibi yeşil pasaport hakkına sahip olmalıdır.

11-Silah, ruhsatname vergi ve harçları avukatlardan alınmamalıdır. Hakim ve savcılara tanınan istisnalar avukatlara da aynen tanınmalıdır.

12- Adliyelerin idaresi Başsavcılık, Adli Yargı Komisyon Başkanlığı ve Baro Başkanlığı tarafından ortak olarak kurulacak yönetimle sağlanmalıdır.

Saygılarımızla

Haber Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. Tarafımızdan izin alınmadan, kaynak gösterilse dahi kullanılamaz.